Home 9 Uncategorized 9 Kupno mieszkania z pomocą biura nieruchomości. Sprawdź, jak wygląda process

Zakup mieszkania z pomocą biura nieruchomości

Kupujemy mieszkanie

Zakup mieszkania każdorazowo stanowi ważną decyzję, którą bez wątpienia należy dobrze przemyśleć. Jeżeli już postanowiliśmy, że kupno mieszkania jest decyzją ostateczną, wówczas należy się do całego procesu związanego z tym tematem dobrze przygotować. Jak możemy zaobserwować, rynek nieruchomości, pomimo okoliczności związanych z trudną sytuacją na świecie, stale się rozwija. Wybór konkretnego mieszkania może okazać się sporym wyzwaniem, ponieważ gama dostępnych opcji w tym zakresie jest naprawdę duża. Poniżej wskazujemy, w jaki sposób wygląda zakup własnego mieszkania krok po kroku, z uwzględnieniem korzystania z asysty i wsparcia wyspecjalizowanego biura nieruchomości.

Biuro nieruchomości może pomóc

W podjęciu właściwej decyzji może pomóc agencja nieruchomości. Warto umówić się na spotkanie z doradcą do spraw nieruchomości i porozmawiać o swoich oczekiwaniach. Niektórzy zupełnie nie mają czasu sprawdzać i szukać swojego wymarzonego mieszkania i wolą zlecić to wyspecjalizowanej agencji.
W takiej sytuacji proces zakupu mieszkania możemy skrócić do niezbędnego minimum. Biura nieruchomości dysponują bowiem swoją aktualną ofertą i już na miejscu możemy wstępnie zdecydować czego szukamy. Dodatkowo należy podkreślić, iż agencje współpracują również z branżą deweloperską, stąd też możemy uzyskać informacje o ciekawych inwestycjach w okolicy i zdecydować się na zakup mieszkania na tzw. rynku pierwotnym. Natomiast jeżeli interesuje nas rynek wtórny, wówczas doradca może przedstawić nam propozycje, które spełniać będą określone uprzednio parametry. Na marginesie, biura wcześniej sprawdzają naszych kontrahentów, na przykład badają stan prawny nieruchomości wynikający z księgi wieczystej.

Przekierowanie działań, związanych z formalnościami i badaniem całości, pozwalają na zminimalizowanie ryzyka względem naszych przyszłych inwestycji, dlatego też, warto postawić na asystę agencji nieruchomości, dla której zakup oraz sprzedaż mieszkań, to codzienność. Agenci nieruchomości doskonale wiedzą co sprawdzić i o co zapytać, co stanowi w całości ogromny atut, bo przecież nie kupujemy sobie mieszkania w każdą środę tygodnia. 

Jak kształtują się koszty notarialne przy zakupie mieszkania?

W zależności od brzmienia każdorazowej umowy sprzedaży, koszty przy zakupie nieruchomości mogą kształtować się w nieco odmienny sposób. Jednak w tym miejscu wskazać należy, iż zazwyczaj koszty zakupu nieruchomości (koszty notarialne) pokrywa osoba kupująca. Wysokość taksy notarialnej przy czynności prawnej sprzedaży nieruchomości wynika wprost z brzmienia przepisów prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W związku z powyższym, wysokość taksy notarialnej (opłaty notarialnej) będzie inna w zależności od wartości nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży. Zależność jest bardzo prosta, bowiem im wyższa wartość nieruchomości, tym więcej kosztów powstanie po stronie osoby zobowiązanej do zapłaty.

Dodać również należy, iż zawsze koszty związane z nabyciem nieruchomości będą większe w sytuacji, gdy będziemy korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Dodatkowe koszty. Co należy uwzględnić w budżecie planując zakup mieszkania?

Jeżeli decydujemy się na zakup nieruchomości za pośrednictwem biura nieruchomości, to wówczas należy obligatoryjnie doliczyć koszty biura nieruchomości, które zazwyczaj nazywamy prowizją. Jeżeli transakcja związana z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości zostanie sfinalizowana, wówczas po stronie osoby korzystającej z usług biura, powstanie obowiązek zapłaty określonej umową kwoty pieniężnej. W tym punkcie musimy również podkreślić, że opłata związana z działaniem biura nieruchomości jest pewnego rodzaju ubezpieczeniem całego procesu, ze względu na korzystanie z usług osób doświadczonych oraz zaznajomionych z rynkiem i branżą.

Oczywiście do powyższego należy doliczyć również kwestie związane z dokonaniem zapłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten podatek zazwyczaj jest uwzględniany już w akcie notarialnym sporządzanym przez notariusza. Nie jest on wysoki, aczkolwiek należy dokonać zapłaty powstałej należności.Zawsze uwzględniamy koszty PCC-Podatek jest wysoki aczkolwiek w żaden sposób nie można go obniżyć ponieważ jest procentowy(2%) z góry narzucony przez aparat skarbowy.

Ponadto zakup nieruchomości wiąże się również z koniecznością dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej. Obecnie dla każdej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta,nie każda nieruchomośc posiada księge wieczystą a obowiązek dokonywania w niej zmian wynika wprost z przepisów prawnych. W związku z tym, nowy właściciel nieruchomości (mieszkania) powinien złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie danej nieruchomości stosowny wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej polegającej na wpisaniu nowego właściciela (współwłaścicieli). Wskazać należy, iż taki wniosek podlega opłacie sądowej, która jest stała i wynosi dwieście złotych. Opłatę należy wnieść na właściwy rachunek sądu rejonowego.

Kupno mieszkania – Podsumowanie

Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z naszą publikacją. Mamy nadzieję, że od teraz proces kupna mieszkania ma przed Tobą zdecydowanie mniej tajemnic. W razie dodatkowych pytań lub potrzeby doprecyzowania informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Pozdrawiamy
Biuro Nieruchomości Kwadratowe